Menu
Aktuality
Právě čtete: Úhrada nákladů na úklid za rok 2023
Sdílejte článek:

Úhrada nákladů na úklid za rok 2023

Obce, které podepsaly do konce roku 2023 se společností NEVAJGLUJ a.s. Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků, mají nárok na příspěvek za rok 2023. Podmínkou vyplacení úhrady je vyplnění ročního dotazníku. Roční dotazník za rok 2023 je nutné vyplnit nejpozději do 15. 4. 2024.

Dotazník se vyplňuje v Informačním systému, ve kterém jsou obce zaregistrované. Obsahuje obdobné informace jako Vstupní dotazník, ale pracuje s daty za ukončený rok 2023. Po vyplnění Ročního dotazníku a zveřejnění údajů ČSÚ o počtu trvale hlášených obyvatel v obcích obdrží obce výzvu k fakturaci.

Na základě výzvy obce vystaví fakturu (lze použít i elektronický vzor, který bude k dispozici na www.nevajgluj.cz). Splatnost faktury je 30 dní. Fakturu je třeba poslat na e-mail fakturyobce@nevajgluj.cz.

Více o Ročním dotazníku naleznete zde.

Nemáte ještě uzavřenou smlouvu?

Obce, které ještě Smlouvu o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků neuzavřely, tak mohou kdykoliv učinit během roku. O této možnosti jsou pravidelně informovány prostřednictvím své datové schránky.

Každá obec, která podepíše v průběhu letošního roku se společností NEVAJGLUJ Smlouvu o úhradě nákladů, vyplní do 30 dnů po uzavření smlouvy Vstupní dotazník (informace z r. 2023). Po ukončení r. 2024 vyplní do 15. 4. 2025 Roční dotazník s údaji za rok 2024 a následně obdrží úhradu nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků dle aktuálního sazebníku.

Více informací o Smlouvě naleznete v sekci věnované obcím.

Upozorňujeme také, že obce, které jsou povinné podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, by měly podepsanou smlouvu zveřejnit v Registru smluv.

Další články